ANU YANAR

Kohti
osallistavaa
johtajuutta

ota yhteyttä

Valmennan johtajia, esimiehiä ja asiantuntijoita kehittämään osallistavan johtamisen taitoja. Osallistu valmennukseen, joka tukee kasvuasi kohti entistä vaikuttavampaa ja arvostavampaa – ja arvostetumpaa – johtajuutta.

Osallistaminen – valmentavan johtamisen ydintaito

Osallistavalla johtamisella voit motivoida ja sitouttaa yksilöitä ja ryhmiä. Osallistavaa toimintakulttuuria rakentamalla saat osapuolten osaamisen ja potentiaalin täysipainoisesti käyttöön. Tukemalla itseohjautuvuutta vapautat omaa aikaasi ja energiaasi johtajuuden tärkeisiin ja merkityksellisiin tehtäviin.

Rakenna luottamusta ja vaikuttavuutta

Haluat johtaa vaativia tilanteita osallistavalla otteella, mutta tunnet ehkä epävarmuutta, miten taitosi riittävät. Mietitkö, miten saisit tuloksia tehokkaasti aikaan ja jopa sellaisia, joilla on todellista vaikuttavuutta? Haluaisitko kehittää luottamuksen rakentajan taitojasi muutosjohtamisen haastavissa tilanteissa?

ota yhteyttä

Valmennukset

Opi johtamaan osallistavasti, fasilitoimaan ryhmien työskentelyä tai kouluttamaan oppijalähtöisesti. Tutustu valmennuksiin!

Lue lisää

Verkkokurssit

Keväällä 2024 käynnistyvät verkkokurssit.

Lue lisää
ANU YANAR

Osallistavan johtajuuden valmentaja

Olen erikoistunut valmentamaan johtajia ja asiantuntijoita jatkuvassa muutostilassa olevissa toimintaympäristöissä.

Ydinasiantuntijuuttani on antaa välineitä organisaatiossa ja yksilössä piilevän osaamispotentiaalin hyödyntämiseen. Autan kehittämään taitoja ohjata vaativia ja tavoitteellisia ryhmiä etenkin tilanteissa, joissa yhdistyvät haasteellinen lähtöasetelma ja pyrkimys ylittää niin ulkoisia kuin omia sisäisiä rajoja.

Räätälöin prosessit asiakkaideni täsmällisiin tarpeisiin – sekä etukäteen ymmärrettyihin että prosessin aikana esille nouseviin ja johdatan asiakkaani oivalluksiin ja uusiin näkökulmiin.