Anu kirjoittaa muistiinpanoja keltaisella kuulakärkikynällä
OSALLISTAMISOSAAMINEN ON JOHTAMISEN YDINTAITO

Osallistavan johtajan menetelmät & mindset – valmennus

Työntekijöiden osaamispotentiaali saadaan esiin osallistavalla johtamisella. Samalla tuetaan yhteiseen tavoitteeseen sitoutumista ja itseohjautuvuutta. Vuorovaikutustilanteet ovat ohjattavissa kohti merkityksellisempää, inspiroivampaa ja tuottavampaa tapaa tehdä asioita yhdessä.

Valmennuksessa vahvistetaan ymmärrystä osallistavan johtajuuden vaikuttavuudesta, harjoitellaan osallistavien menetelmien käyttöä, opitaan suunnittelemaan erilaisia vuorovaikutustilanteita sekä kerätään varmuutta toimia osallistavasti haastavissakin tilanteissa.

Lue lisää

OSALLISTAVAA TYÖOTETTA FASILITOINNILLA

Fasilitointivalmennus avainhenkilöille

Fasilitointivalmennus antaa valmiudet toteuttaa osallistavia ja vuorovaikutteisia tilanteita onnistuneesti. Hyvällä suunnittelulla voidaan varmistaa, että työskentely on osallistujille merkityksellistä ja että työskentelyllä on vaikuttavuutta myös itse tilanteen jälkeen. Lisäksi koulutuksessa perehdytään luottamuksen rakentamisen keinoihin, läsnäolevan kuuntelun merkitykseen sekä haasteellisissa ja yllättävissä tilanteissa toimimiseen. Koulutukseen voidaan (toivomusten mukaan) liittää osallistujaryhmälle räätälöityjä ajankohtaisia teemoja.

Lue lisää
Tietokoneen näppäimistö ja oppimateriaalia
KOULUTTAMINEN ON OPPIMISEN JA OIVALTAMISEN FASILITOINTIA

Oppimisen fasilitointi -kouluttajavalmennus

Valmennus on suunnattu niille johtajille, esimiehille ja asiantuntijoille, jotka työssään kouluttavat ryhmiä, tekevät perehdytystä tai johtavat toimintaa, joka edellyttää jatkuvaa uuden tiedon omaksumista ja soveltamista. Valmennuksessa osallistujat saavat:

  • konkreettisia menetelmiä suunnitella ja toteuttaa osallistavaa koulutusta
  • hyvän ymmärryksen asiantuntijoiden oppimisen ja kouluttamisen periaatteista
  • keinoja toteuttaa aktivoivia ja motivoivia tilanteita
  • taidon suunnitelmallisesti vahvistaa koulutuksen vaikuttavuutta
  • näkemystä kehittää koulutustoimintaansa ja omaa kouluttajaosaamistaan
Lue lisää