Valmennus johtajille, esimiehille, asiantuntijoille ja kaikille organisaation avainhenkilöille, joiden työnkuvaan sisältyy ryhmien toiminnan ohjaamista.


Parempaa vuorovaikutusta

Fasilitoivat ja osallistavat menetelmät sopivat erinomaisesti kokousten, kehittämispäivien tai tiimin työskentelyn vetämiseen, perehdyttämiseen, kouluttamiseen, vuorovaikutustilanteisiin asiakkaiden kanssa tai muutosjohtamiseen liittyviin tilanteisiin.


Valmennuksessa saat vastaukset mm. seuraaviin kysymyksiin:

Suunnitteluosaaminen

 • Mikä merkitys on huolellisella tavoitteiden asettamisella?
 • Miten otan suunnitteluvaiheessa kohderyhmän huomioon?
 • Miten suunnittelen tilanteen aloituksen ja lopetuksen?
 • Miten vahvistan omistajuuden ja työskentelyn vaikuttavuutta?

Menetelmät ja työkalut

 • Miten valitsen asetettuja tavoitteita tukevat fasilitointimenetelmät?
 • Mitä työkaluja käytän aktivoidakseni ja sitouttaakseni ihmisiä työskentelemään yhdessä?
 • Mitä asioita fasilitointimenetelmät eivät ratkaise?

Tilanneviisaus

 • Miten toimin hankalissa tilanteissa tai haasteellisten ihmisten kanssa?
 • Mistä saan varmuutta toimia tilanteissa rohkeasti ja viisaasti?
 • Mikä merkitys on läsnäololla ja arvostavalla kuuntelemisella?
 • Miten toimin fasilitaattorina eettisesti?


Koulutuksen kesto on 1–5 päivää tai puolikasta päivää sopimuksen mukaan

Räätälöin valmennuksen kohderyhmän osaamistason sekä organisaation tarpeiden pohjalta. Jos organisaatiossa on jokin akuutti erityishaaste, se voidaan sisällyttää valmennuksen sisältöön tai valmennus voidaan rakentaa palvelemaan haasteen ratkaisemista. Tällöin osallistujien koulutukseen käyttämä aika tulee hyödynnettyä erityisen tehokkaasti.

Ota yhteyttä ja varaa fasilitointivalmennus avainhenkilöillenne

Suosituksena on vähintään kaksi valmennuskertaa. Oppimisen vaikuttavuutta lisää valmennuskertojen välillä tapahtuvat kokeilut ja muut tehtävät.

Ota yhteyttä ja käydään tarpeenne tarkemmin läpi!

Ota yhteyttä