Valmennus on suunnattu niille johtamis- ja esimiestyötä tekeville, jotka haluavat saada konkreettisia välineitä ja syvempää ymmärrystä osallistavan johtajuutensa kehittämiseen.

Mindset johtajuuden pohjana

Osallistava johtaminen koostuu taidoista käyttää erilaisia konkreettisia ryhmätilanteisiin sopivia työskentelymenetelmiä. Menetelmien lisäksi osallistava johtajuus on mindset, joka koostuu luottamuksen rakentumisen, vuorovaikutuksen sekä oppimisen lainalaisuuksien ymmärtämisestä. Osallistavaan johtajuuteen kasvaminen ja sen kehittäminen rakentuvat aina oman persoonan ja identiteetin pohjalta.

Valmennuksessa saat vastaukset mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten osallistan ja aktivoin?
  • Miten johdan tilanteita siten, että niissä syntyy ratkaisuja, oivalluksia ja oppimista?
  • Miten sitoutan ihmiset työskentelemään yhteisten tavoitteiden eteen?
  • Miten luon luottamusta ja vakuuttavuutta erilaisissa tilanteissa?
  • Miten rakennan osallistavan johtajuuden taitojani oman persoonani ja tyylini pohjalta?
  • Missä eri johtamisen tilanteissa osallistavia fasilitointimenetelmiä kannattaa hyödyntää?
  • Mitä ihmisenä kasvamisen haasteita kytkeytyy siihen, miten haluan kasvaa osallistavana johtajana
  • Miten rakennan arvostavalle läsnäololle perustuvaa johtamis- ja toimintakulttuuria?

Koulutuksen kesto on 1–5 päivää tai puolikasta päivää sopimuksen mukaan

Räätälöin valmennuksen kohderyhmän osaamistason sekä organisaation tarpeiden pohjalta. Mikäli organisaatiossa on jokin akuutti erityishaaste, sitä voidaan työstää osana koulutusta tai rakentaa valmennus kokonaan haasteen ympärille. Tällöin valmennukseen käytetty työaika on huomattavan tehokkaasti käytössä.

Useampipäiväisessä valmennuksessa päivien välissä on välitehtäviä, jotka tukevat opittujen asioiden integroitumista osallistujien johtamisen arkeen. Koulutuksen vaikuttavuuden näkökulmasta on suositeltavaa, että valmennus jakautuu useammalle päivälle ja muodostaa oppimista tukevan prosessin.

Varaa aika maksuttomaan kartoituskeskusteluun (60 min)

Käymme läpi organisaationne toimintakulttuurin kehittämistavoitteet sekä miten voin parhaiten edistää osallistavan johtamisen kulttuurianne ja sen edellyttämää osaamista. Ota yhteyttä ja käydään läpi organisaationne tarpeet!

Ota yhteyttä