Kouluttaja on oppimisen ja oivaltamisen fasilitaattori

Kouluttajaosaaminen on asiantuntijaorganisaatioiden keskeinen menestystekijä. Kouluttaja suunnittelee prosessin ja valitsee menetelmät, jotka auttavat osallistujia oppimaan ja soveltamaan opittua käytäntöön.

Missä kaikissa tilanteissa esimiehet ja asiantuntijat hyötyvät kouluttajaosaamisesta?

 • Kaikki vuorovaikutustilanteet kuten kokoukset ovat parhaimmillaan oppimistilanteita ja uuden tiedon rakentamisen näyttämöitä.
 • Muutokset organisaatiossa edellyttävät kaikilta työntekijöiltä uusien asioiden omaksumista ja johdolta uudistumista tukevaa otetta.
 • Kehittämistyö on pitkälti uuden tiedon rakentamista ja omaksumista.
 • Työskentely tiimeissä hyötyy asiantuntijuuden jakamisosaamisesta.
 • Uuden työntekijän perehdytys on koulutuksellinen prosessi.
 • Asiakasrajapinnassa tapahtuu perehdytystä tai koulutusta.
 • Markkinoinnissa voidaan hyödyntää koulutuksellisia elementtejä.
 • Sisäiset tukipalvelut perehdyttävät ja kouluttavat.

Valmennuksessa saat vastaukset mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Miten asiantuntijat oppivat?
 • Millaisilla koulutusmenetelmillä voin tukea uuden tiedon omaksumista?
 • Miten motivoin koulutettavia ja ylläpidän mielenkiintoa?
 • Miten voin koulutuksen lopussa vahvistaa oppimista ja sitoutumista opitun soveltamiseen?
 • Miten tuen arvostavan ja kuuntelevan ilmapiirin syntymistä koulutustilanteessa?
 • Miten vahvistan koulutuksen vaikuttavuutta?
 • Milloin kannattaa luopua ennakkosuunnitelmasta ja lähteä improvisoimaan?
 • Miten toimin hankalissa tilanteissa tai haasteellisten koulutettavien kanssa?
 • Miten valmistelen hyvää koulutusmateriaalia?
 • Miten suunnittelen mukaansatempaavan aloituksen koulutustilanteeseen?
 • Miten kerään palautetta, arvioin ja kehitän koulutusta?
 • Miten voin kehittyä kouluttajana?

Koulutuksen kesto on 1–5 päivää tai puolikasta päivää sopimuksen mukaan

Räätälöin valmennuksen kohderyhmän osaamistason, organisaation tarpeiden sekä strategisten tavoitteiden pohjalta. Mikäli organisaatiossa on jokin akuutti erityishaaste, sitä voidaan työstää osana koulutusta tai rakentaa valmennus kokonaan haasteen ympärille. Tällöin valmennuksen käytetty työaika on huomattavan tehokkaasti käytössä.

Useampipäiväisessä valmennuksessa päivien välissä on välitehtäviä, jotka tukevat opittujen asioiden integroitumista osallistujien työarkeen. Koulutuksen vaikuttavuuden näkökulmasta on suositeltavaa, että valmennus jakautuu useammalle päivälle ja muodostaa oppimista tukevan prosessin.

Ota yhteyttä ja varaa kouluttajakoulutus avainhenkilöillenne

Koulutuksen jälkeen voidaan siinä esiin tulleiden tarpeiden pohjalta rakentaa osallistujille jatkokoulutusta, kouluttajien tukea, henkilökohtaista valmennusta tai coachingia. Ota yhteyttä, käydään läpi millainen koulutus vastaisi parhaiten tarpeisiinne!

Ota yhteyttä